Văn bản

Ngày 05-02-2010, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 83/QĐ-SGD&ĐT-GDTrH, Về việc thành lập Ban chỉ đạo thi "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning" cấp trung học phổ thông năm học 2009-2010.
Thành phần Ban chỉ đạo:

Trưởng ban: Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phó trưởng ban:

          1- Ông Bùi Văn Tâm - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

          2- Ông Nguyễn Văn Khoát - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Uỷ viên:    

          1- Ông Bùi Văn Hoè - Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở.

          2- Bà Đinh Thị Lụa - Chánh Văn phòng Sở.

          3- Ông Nguyễn Văn Diện - Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học.

          4- Ông Nguyễn Văn Hanh - Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học.

          5- Ông Đinh Vương Sơn - Chuyên viên Văn phòng Sở - phụ trách công nghệ thông tin.

Thư ký:

          1- Ông Trần Thế Hưng - Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học.

                      2- Ông Lê Minh Thuấn - Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học.
Comments