Hoạt động gần đây của trang web

17:45, 2 thg 2, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã xóa tệp đính kèm ~$_84_VE_VIEC_THAM_GIA_CUOC_THI_THIET_KE_HO_SO_BAI_GIANG_DIEN_TU.doc khỏi Văn bản
17:45, 2 thg 2, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã xóa tệp đính kèm ~$BCĐthiGAdientu2010.doc khỏi Văn bản
03:44, 16 thg 3, 2011 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Hỗ trợ giáo viên dự thi thiết kế hồ sơ bài giảng E-learning
02:24, 5 thg 7, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Cập nhật ngày 5/7/2010
02:21, 5 thg 7, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Cập nhật ngày 5/7/2010
02:19, 5 thg 7, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã cập nhật Copy of Tổng hợp đăng ký dự thi thiết kế hồ sơ bài giảng.xls
02:19, 5 thg 7, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã tạo Cập nhật ngày 5/7/2010
02:17, 5 thg 7, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Danh sách các cá nhân, đơn vị đã đăng ký dự thi
02:03, 5 thg 7, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã xóa tệp đính kèm SCORM.htm khỏi Bài dự thi
02:03, 5 thg 7, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã xóa tệp đính kèm index.htm khỏi Bài dự thi
01:24, 5 thg 7, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã đính kèm SCORM.htm vào Bài dự thi
01:24, 5 thg 7, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã đính kèm index.htm vào Bài dự thi
00:46, 5 thg 7, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã đính kèm Bui thi Loan.ppt vào Bài dự thi
23:17, 25 thg 2, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã nhận xét trên Danh sách các cá nhân, đơn vị đã đăng ký dự thi
22:52, 25 thg 2, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Danh sách các cá nhân, đơn vị đã đăng ký dự thi
22:50, 25 thg 2, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Danh sách các cá nhân, đơn vị đã đăng ký dự thi
18:45, 25 thg 2, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã tạo Danh sách các cá nhân, đơn vị đã đăng ký dự thi
17:58, 9 thg 2, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Hỗ trợ giáo viên dự thi thiết kế hồ sơ bài giảng E-learning
17:57, 9 thg 2, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã tạo Cơ cấu giải thưởng
17:52, 9 thg 2, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Văn bản
17:45, 9 thg 2, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã đính kèm ~$_84_VE_VIEC_THAM_GIA_CUOC_THI_THIET_KE_HO_SO_BAI_GIANG_DIEN_TU.doc vào Văn bản
17:44, 9 thg 2, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã đính kèm ~$BCĐthiGAdientu2010.doc vào Văn bản
17:43, 9 thg 2, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã tạo Văn bản
23:03, 7 thg 2, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Hỗ trợ giáo viên dự thi thiết kế hồ sơ bài giảng E-learning
23:03, 7 thg 2, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Hỗ trợ giáo viên dự thi thiết kế hồ sơ bài giảng E-learning

cũ hơn | mới hơn