Giới thiệu cuộc thi

đăng 23:42, 24 thg 1, 2010 bởi Dinh Vuong Son Managerment ICT

Tên cuộc thi: Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning. Đơn vị tổ chức: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, Cục Công nghệ Thông tin chủ trì tổ chức triển khai.

Đồng tổ chức và tài trợ chính: Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting.

Kinh phí

Giải thưởng và hoạt động được hỗ trợ bởi Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting;
Ngân sách chi một số hoạt động.
 
Các nhà tài trợ và phối hợp
 • Tổng công ty truyền thông Viettel: Đường truyền Internet;
 • Đài truyền hình VTV2 (thông tin tuyên truyền);
Căn cứ pháp lí của đề án
 1. Chỉ thị 55/2008/CT–BGDĐT ngày 30/09/2008 về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008–2012;
 2. Quyết định 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng CP Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
 3. Văn bản số 9886/BGDDT-CNTT ngày 11 tháng 11 năm 2009 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2009 – 2010;
 4. Bản thỏa thuận hợp tác triển khai cuộc thi giữa Cục CNTT, Bộ GD&ĐT với Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting, kí ngày 12 tháng 12 năm 2008.
 Mục tiêu và lợi ích tổ chức cuộc thi
 1. Đẩy mạnh phong trào ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy một cách sáng tạo, hiện đại;
 2. Định hướng tiếp cận công nghệ hiện đại là e-Learning, tiến tới M-Learning;
 3. Tạo nguồn tài nguyên giáo dục mở (OER: Open Education Resource);
 4. Chia sẻ kinh nghiệm và cộng tác trong cộng đồng giáo dục;
 5. Tôn vinh trí tuệ, công sức của các giáo viên;
 6. Tiến tới mô hình trường học điện tử.
 Phạm vi áp dụng
 1. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi cả nước;
 2. Cho tất cả các trường THPT, (cả hệ THPT-GDTX);
 3. Bước đầu cho 6 môn học:
  1. Toán,
  2. Vật lý,
  3. Hóa học,
  4. Sinh Học,
  5. Tiếng Anh,
  6. Tin học.
 4. Ngoài ra, cuộc thi còn nội dung thi chung gồm: website e-Learning theo các chủ đề môn học; sách giáo khoa điện tử; các thí nghiệm ảo; các bài trình chiếu hỗ trợ giảng dạy cho 6 môn học trên.

Edunet

Comments