Cơ cấu giải thưởng

đăng 17:56, 9 thg 2, 2010 bởi Dinh Vuong Son Managerment ICT

Tổng cộng giá trị trao cho các giải là 5.000.000.000 đồng (Năm tỉ đồng)

1. Cơ cấu giải thưởng của cuộc bao gồm:
TT
Giải thưởng
Theo Môn học
Sản phẩm  khác
Tổng
Mức thưởng
cho mỗi giải
(đồng)
1
Giải đặc biệt
1
 
   50.000.000
2
Giải xuất sắc
12
4
16
   30.000.000
3
Giải A
30
8
38
   20.000.000
4
Giải B
48
12
60
   15.000.000
5
Giải C
90
16
106
   10.000.000
6
Giải khuyến khích
120
40
160
     5.000.000
7
Giải đồng đội (cấp trường)
15
 
15
   20.000.000
8
Giải đồng đội (cấp Sở)
5
 
5
   20.000.000
9
Giải thưởng cho sản phẩm là các bài trình chiếu điện tử
300
 
300
        500.000
10
Quà lưu niệm (cho tất cả các nhóm vào VCK)
như thẻ USB hoặc cặp xách…

 

 
2000
        200.000


Giải thích:
* Theo Môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh Học, Tiếng Anh và Tin học.
* Sản phẩm khác: Website e-Learning theo các chủ đề môn học; sách giáo khoa điện tử; các thí nghiệm ảo; các bài trình chiếu hỗ trợ giảng dạy cho 6 môn học trên.
  • Giải thưởng có thể là tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tương đương.
  • Cơ cấu giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả và chất lượng của sản phẩm. Ban Tổ chức có thể điều chuyển vì có thể có môn có nhiều thí sinh xứng đáng được giải, có môn lại ít.
2. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có sản phẩm đoạt giải.

Edunet

Comments