Đăng ký dự thi bài giảng điện tử E-learning với Sở GD&ĐT Hà Nam

đăng 18:53, 4 thg 2, 2010 bởi Dinh Vuong Son Managerment ICT   [ đã cập nhật 01:12, 7 thg 2, 2010 ]

Mẫu đăng ký dự thi thiết kế hồ sơ bài giảng (đăng ký với Sở)

Xem hướng dẫn đăng ký với Ban tổ chức Bộ GD&ĐT tại đây

Comments