Đăng ký dự thi bài giảng

Lưu ý với các trường THPT trong toàn tỉnh Hà Nam:
Các nhóm và cá nhân đăng ký dự thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-learning cần làm các việc sau:
  1. Đăng ký tham gia cuộc thi trực tuyến và làm theo hướng dẫn tại địa chỉ: http://thi-baigiang.edu.vn , hạn nhận đăng ký đến hết ngày 28-02-2010.
  2. Đăng ký với Sở theo như mẫu dưới đây để Ban chỉ đạo cấp tỉnh biết và hỗ trợ khi cần thiết.
  3. Gửi danh sách nhóm hoặc cá nhân dự thi (thủ trưởng ký, đóng dấu) về phòng THPT Sở (Đ/c Hưng nhận).
  4. Khi cần sự trợ giúp hoặc có ý kiến với BCĐ cấp tỉnh thì phản ảnh về Email: bvhoe.hanam@moet.edu.vn
  5. Dự thi theo đúng thời gian và thể lệ cuộc thi.
  6. Nộp bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi theo như hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và gửi 1 bản về Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo Email: thi-baigiang@hanam.edu.vn ; phongcntt.sohanam@moet.edu.vn; bvhoe.hanam@moet.edu.vn

Đăng ký dự thi bài giảng điện tử E-learning với Sở GD&ĐT Hà Nam

đăng 18:53, 4 thg 2, 2010 bởi Dinh Vuong Son Managerment ICT   [ đã cập nhật 01:12, 7 thg 2, 2010 ]

Mẫu đăng ký dự thi thiết kế hồ sơ bài giảng (đăng ký với Sở)

Xem hướng dẫn đăng ký với Ban tổ chức Bộ GD&ĐT tại đây

1-1 of 1